Chương trình đại lý

Mạnh Tuấn chương trình đại lý là miễn phí và cho phép các thành viên để kiếm thêm thu nhập bằng cách đặt một liên kết hoặc liên kết trên trang web của họ mà quảng cáo Mạnh Tuấn hoặc các sản phẩm cụ thể về nó. Bất kỳ doanh thu thực hiện cho khách hàng đã nhấp vào các liên kết này sẽ kiếm được hoa hồng liên kết. Tỷ lệ hoa hồng tiêu chuẩn hiện đang là 5%.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang FAQ của chúng tôi hoặc xem các điều khoản & amp liên kết tiếp của chúng tôi; điều kiện.

Panel Tool

Reset